Αντι-graffity

Αντι-graffity

• Καθαρισμοί graffiti και προστασία από παντός είδους χρώματα και βερνίκια.
• Διαφυλάξτε την εικόνα της επιχείρησης σας και αφαιρέστε τα graffiti από μάρμαρα, τζαμαρίες, τοίχους και οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια.

antigrafitty