Έργα πρασίνου

Έργα πρασίνου

 • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – κήπων.
 • Προμήθεια Φυτών και Κατασκευαστικού Υλικού.
 • Κοινή επιλογή των φυτών, σύμφωνα πάντα με την θέση και τον προσανατολισμό του εκάστοτε έργου.
 • Προμήθεια των Φυτών.
 • Τοποθέτηση των Φυτών & Τελική Διαμόρφωση.
 • Συντήρηση Φυτοδοχείων Εσωτερικού Χώρου.
 • Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Εξωτερικού Χώρου.
 • Επισκευή Δικτύου Άρδευσης.
 • Φωτισμός Περιβάλλοντα χώρου.
 • Τοποθέτηση & Συντήρηση Αντλιοστασίων.
 • Ειδικές Αποψιλώσεις

Στόχος της εταιρείας είναι η ποιότητα των Γεωπονικών Υπηρεσιών που παρέχει να είναι εφάμιλλη με τις ήδη υπάρχουσες παρεχόμενες υπηρεσίες.

prasino1prasino2