Έκτακτοι γενικοί καθαρισμοί συνέπεια καιρικών φαινομένων

Έκτακτοι γενικοί καθαρισμοί

Οι έκτακτοι καθαρισμοί έχουν ως κύριο σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών των πελατών μας που δημιουργούνται λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

katharismos