Καθαρισμός και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων

Καθαρισμός Φ/Β εγκαταστάσεων


Η απώλεια της παραγόμενης ισχύος λόγω των ρύπων συχνά υποτιμάται. Βάσει μελετών από πραγματικές δοκιμές, το ποσοστό των απωλειών μπορεί να κυμανθεί μεταξύ του 5-25% ή και ακόμα μεγαλύτερου ειδικά όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς.
Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητος ο συχνός και ολοκληρωμένος καθαρισμός ώστε να παράγεται συνεχώς υψηλό επίπεδο απόδοσης ενέργειας.
Η First Clean Services προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού των φωτοβολταϊκών σας συστημάτων εύκολα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά, ώστε να έχετε πάντα τη μέγιστη απόδοση ενέργειας