Καθαρισμός Parking

Καθαρισμός Parking

parking1Parking ένας χώρος τόσο χρήσιμος και απαραίτητος μα συχνά τόσο παραμελημένος. Η καθαριότητα και η υγιεινή των χώρων στάθμευσης εκτός από απαραίτητο στοιχείο υγιεινής για όλους εμάς που τους χρησιμοποιούμε καθημερινά, είναι εικόνα πολιτισμού και συμβάλει στην άμεση δημιουργία της πρώτης θετικής εικόνας για την επιχείρηση που ανήκει.