Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

peopleΤο κεφάλαιο της εταιρείας μας είναι οι άνθρωποι μας. Με σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε συνεργάτη εργαζόμενου μας από τα πρώτα βήματα της λειτουργίας μας, θεμέλιος λίθος της επιτυχίας μας είναι η δημιουργία και καθιέρωση ενός κλίματος συνεργασίας-σεβασμού-εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης όλου του προσωπικού μας.

Φροντίζουμε για την σωστή επιλογή του προσωπικού. Προτείνουμε συγκεκριμένα άτομα για προσλήψεις και τοποθέτηση σε θέσεις στη στελέχωση του έργου. Γνωρίζουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και μεριμνούμε για την εφαρμογή τους από το προσωπικό τους προς αποφυγή ατυχημάτων ή περιστατικών.

Εφαρμόζουμε σύστημα αξιολόγησης προσωπικού.