Όραμα - Στόχοι

Όραμα

Επενδύοντας στο πολυτιμότερο στοιχείο μας το ανθρώπινο δυναμικό μας, ατενίζουμε το μέλλον με κοινό μας όραμα την ταύτιση του ονόματος μας, με τον καθαρισμό στον χώρο εργασίας. Πάντα όμως με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.