Πιστοποίηση

Διασφάλιση Ποιότητας - Πιστοποίηση

Συνώνυμο του ονόματος μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας στα έργα μας. Βασική θέση στην εταιρεία μας κατέχουν οι Υπεύθυνοι διασφάλισης ποιότητας οι οποίοι εκπαιδεύουν το προσωπικό μας σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και μεθόδους στον τομέα των υπηρεσιών καθαρισμού και ταυτόχρονα ενημερώνουν καθημερινά και εποπτεύουν αυστηρά την άριστη και απαράκλητη εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας από το προσωπικό μας προς αποφυγή ατυχημάτων ή περιστατικών, όπως η ορθή συμπεριφορά τους προς τον Πελάτη.

Ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζουμε επάξια στην καθημερινότητα μας την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Του Κάθε Έργου , ISO 14001:2004 Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης , και κατά OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008 για τα  Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ohasa         iso9001              iso