216 7003193 & 213 0329808 info@firstcleanservices.gr

0.1.              ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Η εταιρεία FIRST CLEAN SERVICES FACILITY MANAGEMENT,  δραστηριοποιείται στην: «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ»

Η λειτουργία της εταιρείας στηρίζεται στην παροχή υπηρεσιών και εργασιών υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία, την μέριμνα για προστασία του περιβάλλοντος  και  τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η  εταιρεία δεσμεύεται για:

 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Την εξασφάλιση της σταθεράς και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Την πλήρη, άμεση και συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
 • Την πρόληψη της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος
 • Την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού.
 • Την συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρίας διασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω στόχων μέσω:

 • Της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.
 • Της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας μέσω των ανασκοπήσεων.
 • Της παροχής των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.
 • Της συνεχούς κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Της εφαρμογής προγραμμάτων παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων παραμέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας, των περιβαλλοντικών επιδόσεων και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Στόχο της εταιρείας αποτελεί  η διαρκής και σταθερή ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητας και η προσφορά ποιοτικών εργασιών και υπηρεσιών.